Máy bán hàng cầm tay Loop M2

3.200.000

  • Order/Thanh toán đơn tại bàn
  • Theo dõi tiên độ phục vụ
Máy bán hàng cầm tay Loop M2

3.200.000