Manager

Bài 1: Hướng dẫn đăng kí và kích hoạt cửa hàng tại loop

 

Bài 2: Giới thiệu chung về Dashboard

 

Bài 3: Hướng dẫn cách cài đặt chung về Dashboard

 

Bài 4: Hướng dẫn cập nhập thực đơn tại Dashboard

 

Bài 5: Hướng dẫn cập nhập kho hàng tại Dashboard

 

Bài 6: Hướng dẫn tạo chương trình thẻ thành viên tại dashboard

 

Bài 7: Hướng dẫn tạo chương trình giảm giá tại Dashboard

 

Bài 8: Hướng dẫn tạo voucher tạI Dashboard

 

Bài 9: Hướng dẫn tạo chiến dịch tại Dashboard

 

Bài 3: Hướng dẫn đăng nhập, đăng xuất trên phần mềm loop smart pos

Bài 4: Hướng dẫn đặt món và thanh toán trên phần mềm loop smart pos

 

Bài 5: Hướng dẫn sử dụng các chức năng đặc biệt của phần mềm loop smart pos

 

Staff

Bài 1: Hướng dẫn đăng nhập, đăng xuất trên phần mềm loop smart pos

Bài 2: HDSD đặt món và thanh toán tạI phần mềm loop smart pos

Bài 3: HDSD các chức năng đặc biệt của phần mềm loop smart pos