Két đựng tiền cỡ lớn

1.200.000

  • Tự động mở mỗi khi thanh toán trên phần mềm
  • Tạo quy trình trình nhập xuất tiền rõ ràng tránh thất thoát