Két đựng tiền cỡ nhỏ

1.000.000

  • Tự động mở mỗi khi thanh toán trên phần mềm
  • Tạo quy trình trình nhập xuất tiền rõ ràng tránh thất thoát